Om Club Lannung

Om Club Lannung


Club Lannung er opkaldt efter landsretssagfører Hermod Lannung, der som en af de første i Danmark interesserede sig for menneskerettigheder. Hermod Lannung havde en lang international karriere bag sig og deltog blandt andet i stiftelsen af de Forenede Nationer, ligesom han spillede en aktiv rolle under forhandlingerne om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hermod Lannung døde i 1996 i en alder af 100 år. Du kan læse mere om Hermod Lannung her og i denne artikel i Den Store Danske.


Club Lannung finansieres ved fondsmidler. I 2022 blev Club Lannung støttet af Dreyers Fond, Hoffmann og Husmans Fond, Hermod Lannungs Fond, Knud Højgaards Fond, Professor dr.jur. Max Sørensens Mindefond, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond samt Reinholdt W Jorck og hustrus fond.


Club Lannungs bestyrelse består af:


Ole Spiermann, partner i advokatfirmaet Bruun & Hjejle (formand)

Jonas Christoffersen, advokat hos Offersen og Christoffersen

Jonas Bering Liisberg, ambassadør, Danmarks faste repræsentation ved den Europæiske Union


Club Lannungs juridiske vejledere er:


Anna de Vos-Zehngraff, advokat, associeret partner hos Bruun & Hjejle

Anne Arvidsen, advokatfuldmægtig hos Bruun & Hjejle

August Schilling, stud.jur. hos Advokatfirmaet Poul Smith

Emma Thorup, stud. jur. hos Justitsministeriet

Julie Kampmann Grønning, stud.jur. hos Bruun & Hjejle

Sidsel Arler Bogetoft, dommerfuldmægtig i Højesteret

Trine Ravnholt, projektmedarbejder ved Justitia