Om Club Lannung

Om Club Lannung


Club Lannung er opkaldt efter landsretssagfører Hermod Lannung, der som en af de første i Danmark interesserede sig for menneskerettigheder. Hermod Lannung havde en lang international karriere bag sig og deltog blandt andet i stiftelsen af de Forenede Nationer, ligesom han spillede en aktiv rolle under forhandlingerne om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Hermod Lannung døde i 1996 i en alder af 100 år. Du kan læse mere om Hermod Lannung her og i denne artikel i Den Store Danske.


Club Lannung finansieres ved fondsmidler. I 2023 blev Club Lannung støttet af Dreyers Fond, Hoffmann og Husmans Fond, Hermod Lannungs Fond, Knud Højgaards Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond.


Club Lannungs bestyrelse består af:


Ole Spiermann, partner i advokatfirmaet Bruun & Hjejle (formand)

Jonas Christoffersen, advokat hos Offersen og Christoffersen

Jonas Bering Liisberg, direktør for Europapolitik og Arktis, Udenrigsministeriet


Club Lannungs juridiske vejledere er:


Anna de Vos-Zehngraff, advokat, associeret partner hos Bruun & Hjejle

Anne Arvidsen, fuldmægtig hos Institut for Menneskerettigheder

August Schilling, fuldmægtig i Justitsministeriets departement

Emil Bæk Hansen, stipendiat hos Bruun & Hjejle

Emma Thorup, fuldmægtig i Justitsministeriets departement

Filip Jochumsen, stipendiat hos Bruun & Hjejle

Julie Kampmann Grønning, advokatfuldmægtig hos Bruun & Hjejle

Sidsel Arler Bogetoft, dommerfuldmægtig i Højesteret

Trine Ravnholt, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet


Club Lannungs retoriske vejleder er:

Pernille Kloster, ph.d.-stipendiat ved Københavns Universitet