2016

Club Lannung i 2016


Club Lannung bestod i 2016 af Annecathrine Carl, Emilie Liv Loiborg, Jakob Klaris Søgaard, Janise Fabricius, Louise Olsen og Sebastian C. Wilk. 


Sagen omhandlede en fagforenings ret til at indlede en arbejdsretlig blokade over for en virksomhed fra et tredejland, statens pligt til at beskytte arbejdstagere mod at arbejde under tvangslignende forhold samt retten til en retfærdig rettergang.


Konkurrencen blev afholdt i Helsinki, hvor holdet i de indledende runder præsterede rigtigt flot, men desværre ikke gik videre til finalerne.


Holdet vandt en pris for det bedste klagerskrift.