Nordisk Processpil om Menneskerettigheder


Nordisk Processpil om Menneskerettigheder er en procedurekonkurrence for jurastuderende om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Konkurrencen består af en skriftlig fase efterfulgt af en mundtlig finale i én af de nordiske hovedstæder.


Club Lannung deltager i processpillet med studerende fra Københavns Universitet. Deltagelsen i processpillet kan meritoverføres som en afløsningsopgave, således at studerende ved Københavns Universitet kan få 10, 20 eller 30 ECTS-point for at deltage, hvis dette ønskes. Club Lannung har i den forbindelse indgået en aftale med Københavns Universitet, hvorefter de studerende, der deltager og vælger at aflevere afløsningsopgaven, kan blive afmeldt ét eller flere af de fag, som den studerende er blevet tilmeldt på forårssemestret. Denne aftale gælder med andre ord til trods for, at der efter indførslen af den nye studiereform ikke længere findes en afmeldingsperiode.


Hvis du ønsker at deltage i Nordisk Processpil, så læs mere her.


Eventuelle spørgsmål kan sendes til post@lannung.dk, eller vejleder Martin Ryding Rosenkilde kan kontaktes på telefon 61 62 39 25.