Om Nordisk Processpil

Nordisk Processpil om Menneskerettigheder


Det Nordiske Processpil om Menneskerettigheder, eller Den Nordiska Rättegångstävlingen om de Mänskliga Rättigheterna, afholdes årligt i en af de nordiske hovedstæder.


Det Nordiske Processpil er en enestående mulighed for at arbejde tæt sammen med andre studerende og for at fordybe sig i aktuelle spørgsmål i relation til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Under "Om Club Lannung" kan du læse nærmere om, hvad sagerne de forskellige år har handlet om. 


Panelet består af dommere fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og fra de nordiske højesteretter. Konkurrence afholdes på skift i Danmark, Norge, Sverige, Island og Finland. I 2019 blev konkurrencen afholdt i Island. Alle udgifter til rejse og ophold dækkes af private sponsorer.


Der deltager omkring 13 hold fra de nordiske universiteter. I de seneste femten år har Club Lannung opnået syv førstepladser (2007, 2012, 2014, 2015, 2018, 2021 og 2022) og en række priser for bedste processkrifter og procedører. Club Lannung er således det mest vindende hold i konkurrencen.


På grundlag af ansøgning og samtale udvælges seks deltagere til at repræsentere Club Lannung. Da højst fire deltagere kan procedere i konkurrencen, er deltagelse ikke ensbetydende med, at man kommer til at procedere. Konkurrencen afvikles i forårssemesteret. Opgaven bliver sædvanligvis udleveret i februar, og processkrifterne skal afleveres fire uger senere. Forberedelsen af de mundtlige indlæg begynder primo maj og varer, indtil konkurrencen afvikles i juni. Arbejdspresset er stort i de perioder, hvor processkrifterne og de mundtlige indlæg forberedes. I forbindelse med forberedelsen og finalerne tilbydes retorikundervisning til deltagerne.


Deltagelsen i processpillet kan meritoverføres som en afløsningsopgave, således at studerende ved Københavns Universitet kan få 7,5, 15 eller 30 ECTS-point for at deltage, hvis dette ønskes. Club Lannung har i den forbindelse indgået en aftale med Københavns Universitet, hvorefter de studerende, der deltager og vælger at aflevere afløsningsopgaven, kan blive afmeldt ét eller flere af de fag, som den studerende er blevet tilmeldt på forårssemestret. Denne aftale gælder med andre ord til trods for, at der efter indførslen af den nye studiereform ikke længere findes en afmeldingsperiode.


Processprogene er dansk, svensk og norsk, og deltagerne skal derfor beherske mindst et af disse sprog. Du kan kontakte Club Lannungs vejledere på post@lannung.dk, eller på 61 62 39 25, hvis du har spørgsmål. 


Du kan læse mere om processpillet på processpillets eller Club Lannungs Facebook-side og på Wikipedia.