2004

Club Lannung i 2004


Club Lannung bestod i 2004 af Rikke Bjerre-Nielsen Nybroe, Michael West, Morten Wolffhechel, Tina Kjeldskou Andersen, Louise Johannsen og David Hjortsø.


Temaet var FN's Sikkerhedsråds vetagelse af sanktioner over for enkeltindivider.


Det centrale sprøgsmål var, dels om Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol kunne tage stilling til klager over sanktioner vedtaget under FN's Sikkerhedsråd og implementeret via den Europæiske Union, dels om sanktionerne i givet fald var en krænkelse af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6, 8, 13 og tillægsprotokol 1, art. 1.


Club Lannung mødte Club Lögberg og Club S:t Erik i den indledende runde, men gik desværre ikke videre. Finalen blev afviklet i Reykjavik den 12. og 13. juni 2004.