2001

Club Lannung i 2001


Holdet bestod af Trine Dahl, Janette Nowak-Zorde, Troels Østergaard, Johan Weihe, Charlotte Høst-Madsen og Emilie Therese Sylow.


Opgaven handlede om Sven Spinkes ytringsfrihed (EMRK art. 10) og retten til en retfærdig rettergang; uskyldsformodningsreglen (artikel 6).