Deltagelse i Nordisk Processpil 2023

Deltagelse i Nordisk Processpil 2023


Nordisk Processpil finder næste gang sted i juni 2023.


Der afholdes informationsmøde om Nordisk Processpil 2023 tirsdag den 20. september 2022, kl. 18.00, ved  Bruun & Hjejle, Nørregade 21, 1165 København.


Ansøgningsfrist for ansøgning inkl. CV og karakterudskrift er torsdag den 6. oktober 2022, kl. 18.00.


Samtaler afholdes i uge 41.


Der vil forud for samtalen blive givet en case med udgangspunkt i en dom fra Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 


Vigtige datoer for Nordisk Processpil 2023

Case offentliggøres: Forventes primo februar 2023

Aflevering af processkrifter: Forventes primo marts 2023

Forberedelse af mundlige procedurer begynder: Forventes ultimo april 2023 og frem til afholdelse af konkurrencen


Selve konkurrencen forventes i 2023 afholdt i Helsinki.


Du kan desuden følge med på Club Lannungs Facebook-side. Her poster vi løbende nyheder og historier om, hvordan det er at deltage i Nordisk Processpil.