2015

Club Lannung i 2015


Club Lannung bestod i 2015 af Ema Radmilovic, Emilie Topp Bluitgen, Kristine Egede Glahn, Line Herbæk Larsen, Rebekka Bormann og Sidsel Arler Børsen Juhl.


Sagen omhandlede en digters kunstneriske ytringsfrihed, statens pligt til at beskytte udsatte personer samt foreningsfrihed.


Holdet vandt finalen i Højesteret i København, og Rebekka Bormann, som afgav klagers replik, vandt en pris som bedste procedør. Holdet vandt også en pris for det bedste statsskrift. Efter finalen i 2015 er status, at Club Lannung har vundet konkurrencen 5 gange de sidste 10 år.


Holdet fik en flot førsteplads i "The 3rd Trans European Moot Court Competition", som blev afholdt den 6. november 2015 i Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg. Club Lannung mødte Team Iustitia fra Niš Universitet i Serbien. Holdene blev bedømt af 7 dommere fra Norden og Balkan samt Malta. Selve sagen handlede om kvinders effektive adgang til abort i et katolsk land ved navn Macondo.