2020

Club Lannung i 2020


Club Lannung bestod i 2020 af Anna Vera Hansen, Janni Bruun Søndergaard, Julie Heidi Sørensen, Liv Harlev Jørgensen, Marie Thøgersen og Sophus Carl Moseholm. 


Sagen handlede om fratagelse af stemmeret som en automatisk følge af afgørelse om værgemål samt et nationalt forbud mod politiske reklamer. 


Konkurrencens mundtlige del blev ikke afholdt på grund af COVID-19.