2012

Club Lannung i 2012


Club Lannung bestod i 2012 af Felix Fröhlich, Ditte Nordkild-Jonassen, Freja Docter Hansen, Nicoline Sand, Julie Mathiesen og Jeanette Hartmann.


Sagen handlede om den private ejendomsret, retten til en retfærdig rettergang og retten til effektive retsmidler.


Holdet vandt finalen i Stockholm og Nicoline Sand, som afgav duplik, vandt en pris som bedste procedør.