Privatlivspolitik

Til studerende, der deltager i Club Lannungs informationsmøde om Nordisk Processpil om Menneskerettigheder og studerende, der søger om deltagelse i processpillet på vegne af Club Lannung

 

I forbindelse med deltagelse i informationsmødet om Nordisk Processpil om Menneskerettigheder indsamler og behandler foreningen Club Lannung som dataansvarlig visse personoplysninger om de studerende, der deltager i mødet. Herudover indsamler og behandler Club Lannung som dataansvarlig også en række personoplysninger om de studerende, der vælger at ansøge om deltagelse i processpillet gennem foreningen Club Lannung.

 

Vi beder studerende, der tilmelder sig informationsmødet eller ansøger om deltagelse i processpillet at læse denne tekst grundigt. I teksten beskriver vi, hvordan vi behandler personoplysningerne.


Vi beskriver her, hvilke personoplysninger vi behandler, og hvad formålet med behandlingen er. Vi beskriver også, hvad vores juridiske behadnlingsgrundlag er, og hvor længe vi vil opbevare oplysingerne. 

Du er ikke forpligtet til at give dine personoplysninger til os. Konsekvenserne af ikke at give os personoplysningerne vil være, at du ikke kan deltage i informationsmødet, eller at vi ikke kan evaluere dine kvalifikationer og dermed, at vi heller ikke kan tilbyde dig at deltage i processpillet.

 

Overførsel af personoplysninger til databehandlere

  • Vi anvender en ekstern leverandør til at administrere vores e-mailkonti og domæne. Leverandøren er one.com, Kalvebod Brygge 24, 1560 København V. Denne leverandør opbevarer personoplysningerne, idet vi modtager ansøgninger pr. e-mail. Leverandøren gør brug af forskellige underdatabehandlere til hoste og levere deres online services.

Dine rettigheder

Du har – med den gældende databeskyttelseslovgivnings begrænsninger - følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt i personoplysningerne
  • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
  • Retten til at få slettet personoplysningerne
  • Retten til at få begrænset personoplysningerne

 

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

Kontakt

Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte Anna de Vos-Zehngraff på e-mailadressen aze@bruunhjejle.dk eller tlf. nr. 26 86 64 43.

 

Adresseoplysninger:

Foreningen Club Lannung

Nørregade 21

1165 København K

Danmark

Dato: 13. august 2019