2005

Club Lannung i 2005


Club Lannung bestod i 2005 af Maria Hultengren Larsson, Camilla Hjordt Degnegaard, Mette Fjelsted, Susanne Richter, Anne Louise Laurberg og Kristian Holte.


Både stat og klager vandt for bedste processkrift, ligesom holdet vandt finalen, der blev afholdt i Højesteret i København.


Opgaven handlede blandt andet om anvendelsen af eksklusivaftaler på arbejdsmarkedet og om beskyttelsen af den negative foreningsfrihed efter Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 11.